Dr. Horváth Hajnalka

Dr. Horváth Hajnalka


Az orvosi diploma megszerzése után szemészeti szakképzésemet 2013-ban kezdtem a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikáján. A rezidens- és szakorvosképzés alatt a szemészet szinte minden területével lehetőségem volt megismerkedni, időm nagy részét azonban már akkor is a Klinika Gyermekszemészeti Ambulanciáján töltöttem. 2018-ban sikeres szemészeti szakvizsgát tettem. A szakvizsga megszerzése óta a Klinika Gyermekszemészeti Ambulanciáján dolgozom klinikai szakorvosként, emellett továbbra is részt veszek az ambuláns betegellátás egyéb szegmenseiben is (sürgősségi ügyeleti ellátás, konzíliáriusi feladatok a Gyermekklinikákon).

Az egyetem elvégzése óta rendszeresen részt veszek szakmai továbbképzéseken, illetve hazai és külföldi konferenciákon hallgatóként és előadóként is. Szakképzésem során külföldi tanulmányutak keretein belül igyekeztem a legkorszerűbb tudást és módszereket elsajátítani. 2018-ban European Board of Ophthalmology ösztöndíjasként szakmai gyakorlatot töltöttem a londoni Moorfields Eye Hospital Gyermekszemészeti és Strabológiai részlegén. A gyógyító munka mellett az általános és fogorvosi kar hallgatóinak magyar és angol nyelvű képzésében is szerepet vállalok.

Fő érdeklődési területeim: gyermekszemészet, felnőtt szemészet – strabológia. Munkám során törekszem a kellemes orvos-beteg kapcsolat kialakítására, türelemmel, érdeklődéssel fordulok (kis)betegeim felé.